วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝันของคนถ้าไม่ทำ มันจะโดนความจริงทำลาย

"คนมีฝันทั่วๆไป" มักเฉื่อยชาจนถูกความเป็นจริงทำลายฝันในที่สุด
"คนมีฝันที่พิเศษ" พยายามทำทุกวิธีให้ฝันและความจริงกลายเป็นสิ่งเดียวกัน

เราได้ทำจริง หรือว่า เราคิดไปเองว่าเราได้ทำไป ต้องแยกให้ออกครับ

มีฝันมันทำให้คุณมีโอกาสแล้ว แต่มีแค่ฝันแล้วไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายความจริงมันจะพรากฝันนั้นไปจากเรา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น