วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เช็ค elliott wave ของ eurusd

และ #eurusd กำลังดิ่ง แนวรับตอนนี้คือที่ 

5i1v3i-5i1v3ii เป็นจุดที่เป็นแนวรับของเวฟ 4 ย่อย
5i1v1-5i1v2 เป็นจุดที่เป็นแนวรับของเวฟ 4 หลัก

ส่วน #djia กำลังพุ่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับค่าเงินเขา เงินไหลไปไหนการเก็งกำำไรย่อยๆก็เกิด

1 ความคิดเห็น: