วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

คนไทยเราอาจจะเข้าใจหนี้ไม่ครอบคลุม หนี้ไม่ได้มีแต่แย่อย่างเดียว

คนไทยเราอาจจะเข้าใจหนี้ไม่ครอบคลุม

หนี้มีหลายแบบ 
และหนี้มีข้อเสียหลายเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงเช่นกัน

ประเทศเรากำลังเถียงกันเรื่องจะเป็นหนี้

ฝ่ายหนึ่งไม่พยายามเข้าใจว่าหนี้มันมีหลายแบบ

อีกฝ่ายไม่ยอมทำความเข้าใจว่าหนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

ถ้าคิดว่าแค่นี้แย่พอแล้ว คงต้องบอกว่ายังไม่จบเพราะว่า

เรามีอีกฝ่ายที่มีอำนาจหรือไม่นั้นยังคลุมเครือ และตัดสินเรื่องหนี้ด้วยเหตุคนละผล

เวลาเราจะกู้เพื่อที่เราจะเป็นหนี้มาทำอะไรสักอย่าง การพิจรณาต้องไปดูว่าโครงการที่เราจะทำนั้นมันคุ้มเงินที่ต้องผ่อน และดอกที่ต้องเสียหรือไม่

ถ้าคุ้มก็ควรจะให้กู้ ถ้าไม่คุ้ม ก็ระงับไว้ก่อน

ประเด็นการขอความเห็นกู้เงิน
และ
ประเด็นการขอควสมเห็นเรื่องแก้ไขการทุจริต

ถึงจะเกี่ยวโยงกัน แต่ว่ามันคนละเนื้อเรื่อง คนละเป้าหมาย คนละจุดประสงค์กันเลย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น